Premii

Trofeul FICCO – 2000 €

CANTO MUZICĂ UȘOARĂ

categoria 6-9 ani (300€)
categoria 10-13 ani (300€)
categoria 14-17 ani (300€)
categoria 18+, cu limita de vârstă 32 de ani (300€)
categoria Grupuri (300€)

CANTO CLASIC

categoria 10-13 ani (300€)
categoria 14-17 ani (300€)
categoria 18+, cu limita de vârstă 32 de ani (300€)

CANTO POPULAR

categoria 7-13 ani (300€)
categoria 14-17 ani (300€)
categoria 18+, cu limita de vârstă 32 de ani (300€)

Premiul de popularitate

Premiul juriului

Premii speciale și mențiuni din alte surse și sponsorizări

Concurenții care nu se regăsesc printre premiați vor primi diplome de participare

Gala Laureaților se va desfășura ca spectacol deschis publicului

Trofeul FICCO va fi câștigat de interpretul cu cea mare mare medie, indiferent de categoria de vârstă sau secțiune și care, prin evoluția sa, a impresionat în mod deosebit juriul.

La solicitarea Organizatorului, câștigătorul Trofeului va fi invitat sa susțină un minirecital atât la ediția imediat următoare a Festivalului, cât și în cadrul stagiunii muzicale a Filarmonicii “Paul Constantinescu” Ploiești, în acest caz beneficiind de decontarea de către organizator a cheltuielilor de transport, cazare și masă pentru perioada solicitată.

Premiile pentru fiecare categorie de vârstă (câte unul pentru fiecare categorie) se vor acorda în funcție de cele mai mari medii. Rezultatul interpretului este media aritmetică a notelor acordate, chiar și în situația în care, din motive obiective, un membru al juriului nu va nota un interpret.

Premiile vor fi oferite în RON și vor fi plătite laureaților prin virament bancar în conturile comunicate de concurenți în cel mult 20 de zile lucrătoare de la Gala Festivalului, după reținerea la sursă a taxelor și impozitelor aferente, conform legislației aplicabile. Comisioanele bancare, aferente transferului premiilor, vor fi suportate de către Organizator.

Orice modificări ale Regulamentului impuse de situații independente de Organizator – vor fi comunicate în timp util pe site-ul concursului și pe cel al organizatorilor.